หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน ข้อความ
Rename

หัวข้อ: พึ่งเข้าเรียนปี1ขอทำเรื่องย้ายสาขาแต่คณะเดิมได้ไหม
Post: วันที่ 30 มิถุนายน 2563 19:57:10
ตอบ

พอดีพึ่งเข้าเรียนปี1 ขอทำเรื่องย้ายสาขาแต่คณะเดิมได้ไหม หรือว่าต้องเรียนไปก่อนครับ
admin


หัวข้อ:พึ่งเข้าเรียนปี1ขอทำเรื่องย้ายสาขาแต่คณะเดิมได้ไหม
Join: วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10:49:45

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1