หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน ข้อความ
daravadee3719

หัวข้อ: ขอรับรองการศึกษาเทียบโอน
Post: วันที่ 15 มิถุนายน 2563 20:13:48
ตอบ

รบกวนสอบถามว่า จบการศึกษาปี2541 คณะศิลปศาสตร์ เอกการจัดการทั่วไป (แขนงการตลาด) ไม่ทราบว่าเทียบโอนหรือรับรอง ทางด้านสังคมศึกษาได้หรือไม่ ทั้งนี้ได้เห็นตัวอย่างจากเพื่อนรุ่นน้องที่จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี บริหารธุรกิจโปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) รับรอง ทางด้านสังคมศึกษาได้ครับ จึงเรียนสอบถามมา และ/หรือให้ผมติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครอย่างไร ขอความกรุณาให้ข้อมูลด้วยครับ
admin


หัวข้อ:ขอรับรองการศึกษาเทียบโอน
Join: วันที่ 19 มิถุนายน 2563 16:21:41

ติดต่องานทะเบียนฯ https://www.facebook.com/PnruTBconnect/
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1