หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
0633589385

หัวข้อ: ผลกระทบต้องจบช้ากว่ากำหนด
Post: วันที่ 08 เมษายน 2563 12:39:44
ตอบ

การยกเลิกการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3 ของปี 2562ส่งผลกระทบทำให้นักศึกษาที่ต้องจบในภาคการศึกษาที่ 3 ต้องเลื่อนการจบการศึกษาช้าไปอีกหนึ่งเทอมซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงการขอรับพระราชทานปริญญาบัตรและการนำวุฒิการศึกษาเพื่อยื่นปรับเงินเดือนช้าไปด้วยอาจส่งผลให้การยื่นปรับตำแหน่งและค่าตอบแทนเลื่อนไปหรืออาจต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมอีกในระยะเวลานานสางผลให้เสียผลประโยชน์ที่จะได้รับทางมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการเยียวยานีกศึกษาอย่างไรบ้างครับ
admin


หัวข้อ:ผลกระทบต้องจบช้ากว่ากำหนด
Join: วันที่ 13 เมษายน 2563 16:26:14

ตามประกาศจะไม่ส่งผลกระทบค่ะ https://www.pnru.ac.th/upload-files/content/Highlight/000700040063-%2022.pdf
 
0633589385


หัวข้อ:ผลกระทบต้องจบช้ากว่ากำหนด
Join: วันที่ 16 เมษายน 2563 09:54:15

ไม่ส่งผลกระทบตามประกาศแต่การออกใบปริญญาบัตรทางมหาวิทยาลัยจะออก
ใบย้อนหลังโดยการลงให้นักศึกษาจบในปี2562เหรอครับเพราะถ้าตามประกาศแล้ว
ในใบปริญาบัตรจะต้องแจ้งว่าเข้าเรียนปี 2559 จบในปี2563หรือตามประกาศจะไม่
ส่งผลต่อการขอรับพระราชทานปริญญาบัตรที่จะต้องช้าไปอีกหรือต้องนำใบ
ประกาศแนบไปกับปริญญาบัตรเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้ไม่ต้อง
เลื่อนไปอีก
 
admin


หัวข้อ:ผลกระทบต้องจบช้ากว่ากำหนด
Join: วันที่ 08 มิถุนายน 2563 09:04:28

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานทะเบียนฯ โทร 02-544-5058 ค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1