หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน ข้อความ
wqers008

หัวข้อ: ช่วงโควิด 19 อยากให้ลดค่าหอพักในมหาวิทยาลัย?
Post: วันที่ 07 เมษายน 2563 19:27:17
ตอบ

อยากให้มีการลดค่าหอพักในมหา?วิทยาลัย?(หอพักพระนคร?นิเวศน์?2)ของนักศึกษาซึ่งช่วงโควิดได้รับผลกระทบถึงผู้ปกครอง?อยากให้มีการจัดลดค่าหอในลง ซึ่งปกติ 17,000บาท ตอนนี้ผู้ปกครอง?ได้รับผลกระทบ?อย่างมากช่วยพิจารณา?ด้วยค่ะ
admin


หัวข้อ:ช่วงโควิด 19 อยากให้ลดค่าหอพักในมหาวิทยาลัย?
Join: วันที่ 13 เมษายน 2563 16:18:35

แอดมินนำเรื่องเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนะคะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1