หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
Phatsiree

หัวข้อ: รับใบแก้ i
Post: วันที่ 15 มีนาคม 2563 22:08:43
ตอบ

หนูสามารถรับใบแก้ I ได้ที่ไหนค่ะ
admin


หัวข้อ:รับใบแก้ i
Join: วันที่ 18 มีนาคม 2563 09:01:45

งานทะเบียนฯ อาคาร 22 ชั้น 1 ค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1