หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
not2499

หัวข้อ: คะแนนไม่เป็นธรรม
Post: วันที่ 20 มกราคม 2563 14:12:37
ตอบ

คะแนนไม่มีความเป็นธรรมและอยากทราบคะแนนเก็บในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ของอาจารย์ณัฐวรรธน์ วรเนตรสุทธิกุล ปีการศึกษาที่ 1/2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
admin


หัวข้อ:คะแนนไม่เป็นธรรม
Join: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:14:37

ให้ติดต่อสอบถามที่อาจารย์ผู้สอนนะคะ
 
not2499


หัวข้อ:คะแนนไม่เป็นธรรม
Join: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 11:09:55

อาจารย์เขาไม่ให้ผมดูคะแนนเก็บเลยครับ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1