หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
chalanthorn

หัวข้อ: เงื่อนไขการทำเรื่องจบ
Post: วันที่ 22 กันยายน 2562 15:10:41
ตอบ

มีเรื่องอยากจะสอบถามหน่ะครับ อยากจะทราบว่า ถ้าเกิดสมมุติว่า ในหลักสูตรที่ผมเรียนกำหนดหน่วยกิตจบไว้ที่ 130 แล้วซึ่ง ผมมีหน่วยกิจถึง แต่มีรายวิชาอยู่ 1 วิชาที่ดรอปไว้ ซึ่งไม่ใช่วิชาเอก เป็นรายวิชา GE อันนี้จะสามารถทำเรื่องจบได้หรือไม่ครับ พอดีส่วนตัวผมเอง มีรายวิชา GE อยู่ 1 ตัวที่ดรอปไว้ แต่จากที่ผมลองคำนวณดูแล้ว ถ้าเรียนจนครบ 4 ปีหน่วยกิตผมน่าจะพอทำเรื่องจบ แต่จะติดปัญหาตรงวิชาที่ดรอปไว้มั้ยเลยอยากทราบหน่ะครับ
admin


หัวข้อ:เงื่อนไขการทำเรื่องจบ
Join: วันที่ 24 กันยายน 2562 14:24:12

แผนหลักสูตรที่ต้องเรียน กับ  เรียนให้ครบโครงสร้างหลักสูตร ต่างกันค่ะ
บางกรณีเรียนจำนวนหน่วยกิตเกินแล้วตามที่กำหนด แต่ไม่ครบโครงสร้างหลักสูตรในหมวดแต่ละด้านที่กำหนดไว้ ก็ไม่
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ค่ะ อย่างไรให้ตรวจสอบได้ที่งานทะเบียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1