หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
Wwwww

หัวข้อ: โอนหน่วยกิต
Post: วันที่ 19 กันยายน 2562 22:25:53
ตอบ

อยา000้วิธีในการโอนหน่วยกิตจากเทอมท่ผ่านมาแบบละเอียดครับ
admin


หัวข้อ:โอนหน่วยกิต
Join: วันที่ 24 กันยายน 2562 11:28:20

สอบถามงานทะเบียนฯ อาคาร 22 ชั้น 1 โทร. 02-544-8058 ค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1