หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
lllift

หัวข้อ: การแก้เกรด I
Post: วันที่ 30 มิถุนายน 2562 14:24:12
ตอบ

อยากทราบระยะเวลาในการแก้เกรด I ครับต้องแก้ภายใน 1 เดือนหรือในระยะเวลากี่วันครับ ขอบคุณครับ
admin


หัวข้อ:การแก้เกรด I
Join: วันที่ 13 กันยายน 2562 09:34:01

ต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1