หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้เขียน ข้อความ
5930125439018

หัวข้อ: ขอเพิ่มรายวิชา
Post: วันที่ 25 มิถุนายน 2562 13:15:16
ตอบ

รบกวนสอบถามค่ะ
เนื่องจากต้องการเพิ่มรายวิชาที่เคยได้ทำการถอนไป และต้องการลงเรียนใหม่ในปีสุดท้ายของการศึกษา ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนอกเหนือจากตารางเรียน ซึ่งภาค กศ.พบ.ได้ระบุว่าไม่ให้ลงทะเบียนเกิน 12 หน่วยกิต ดังนั้นจึงอยากทราบว่าหากเป็นปีสุดท้ายของการเรียนสามารถลงทะเบียนมากกว่า 12 หน่วยกิตได้หรือไม่คะ
admin


หัวข้อ:ขอเพิ่มรายวิชา
Join: วันที่ 13 กันยายน 2562 09:33:03

ติดต่องานทะเบียนฯ อาคาร 22 ชั้น 1 โทร. 02-544-8058 ค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1