หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
17 ธันวาคม 2561 เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Back
18 ธันวาคม 2561


สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมฟังการเทศน์มหาชาติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กิจกรรมเทศน์มหาชาติ จัดได้ว่าเป็นการนำความรู้ในเรื่องของพระโพธิสัตว์ในกำเนิดพระเวสสันดรได้สร้างแบบของมนุษย์ผู้ก้าวถึงขั้นสูงสุดแห่งกานดำเนินชีวิตในทางวิวัฒนาการ อันนำไปสู่ความเต็มเปี่ยมทางจริยธรรม ที่เป็นการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญทานบารมี ซึ่งทำให้คนในยุคปัจจุบันที่เข้าศึกษาและเรียนรู้สามรถนำไปเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต ซึ่งสำนักศิลปและวัฒนธรรม ได้ทำการอนุรักษ์รูปแบบเพื่อเป็นการสืบสานต่อไป ภาพ-ข่าว : ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร