หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)