หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริการสุขอนามัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)