หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
7 กันยายน 2560 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ07 กันยายน 2560
07 กันยายน 2560

7 กันยายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  ซึ่งในการเลือกตั้งในครั้งนี้  ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 นางสาวจิรัชยา พิทักษ์