TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ขอเชิญชวนเพื่อนๆนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงาน อาลัยปีเก่ารับขวัญปีใหม่คริสต์มาสสุขใจ อังกฤษ จีน ไทย ส่งใจสู่ราชัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
แบบสำรวจความต้องการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ผลการสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ประจำปี 2559

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (392)

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย และเนปาล รุ่นที่ 7

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (386)
ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดี...
ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมพิธีเปิด และ ปิดการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ ผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ตารางฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมแปรขบวนเชิงสัญลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โครงการ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (375)

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (714)
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดคร...
ประกาศ รายชื่อ วัน – เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-