TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (480)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ประกาศ เร...
เปิดรับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (701)
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการ...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ขอเชิญชวนเพื่อนๆนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงาน อาลัยปีเก่ารับขวัญปีใหม่คริสต์มาสสุขใจ อังกฤษ จีน ไทย ส่งใจสู่ราชัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
แบบสำรวจความต้องการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ผลการสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ประจำปี 2559

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (313)

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย และเนปาล รุ่นที่ 7

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (343)
ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดี...
ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมพิธีเปิด และ ปิดการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ ผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-