TH | EN
ข่าวอบรม/สัมมนา


โครงการ อบรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558

วันที่ 20 เมษายน 2559 | อ่าน (569)
กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตารางอบรมก่อนสอบธรรมศึกษ...
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่1

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 | อ่าน (1064)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่1 ประกาศสอบคัดเลือก...
ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปฟังบบรรยาย "ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ & ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ" โดย ผศ.ดร.ภญ.วีณา นุกูลการ และ ผศ.ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 | อ่าน (547)

วิถีสุขภาพดีกับฤาษีดัดตน โดยสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 | อ่าน (513)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมอาชีพและหารายได้ จากการทำลูกประคบและผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 | อ่าน (486)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดไทย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 | อ่าน (522)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนนักวิจัย REVIEW LITERATURE โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 | อ่าน (0)
-
โครงการอบรมการใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 | อ่าน (0)
-