TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC - ITU Volunteers(NIV) รุ่นที่3

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (28906)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทสมัครสอบคัดเลือกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (1362)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 3/2558

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
 
บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (2520)
รายละเอียดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission โปรแ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. รุ่น 40

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (7170)
  ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการสำหรับนักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 40 กำหนดการตรวจสุขภาพและปฐมนิเทศ ...
ประกาศ วัน-เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (16432)
ข้อแนะนำสำหรับการสอบข้อเขียน ตรวจสอบรายชื่อ (เฉพาะบุคคล) ตรวจสอบรายชื่อ (แยกตามสาขาวิชา)
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ด้วยวิธีจัดสรรโควตา (การแนะแนวหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
 
ศูนย์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เปิดให้บริการถ่ายรูปและจัดพิมพ์บัตรประจำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
-