TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558 | อ่าน (0)
 
รายชื่อผู้เข้าสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE สำหรับการสอบปลายภาค 1/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558 | อ่าน (0)
 
ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอน ภาคกศ.พบ. วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 30 กันยายน 2558 | อ่าน (0)
 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 07 สิงหาคม 2558 | อ่าน (0)
-
ประกาศผลขอสอบปลายภาค รอบสอง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษา 3/2557

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 | อ่าน (0)
 
ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 | อ่าน (396)
test
ประกาศ การสมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา2559

วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 | อ่าน (7651)
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า แบบฟอร์มขอบริจาคทุนให้เปล่า แบบฟอร์มทุนขอย...
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 | อ่าน (0)
-