TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม My Course Ville สำหรับการสร้าง e-Learning ในวันพุธที่ 27 ม.ค. 2559 เวลา 15.00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยวิทยากรมืออาชีพ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Skillsoft Coursewear & ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) E-Brary

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (405)
       เนื่องด้วย บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จะเปิดการทดลองใช้งาน Product S...
ประกาศ กำหนดการดำเนินการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 4 ธ.ค. 2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
 
ตารางฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558

วันที่ 01 ธันวาคม 2558 | อ่าน (0)
 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งบัญชีและการเงิน บริษัท ทิธากร สตีล จำกัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (441)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน (0)
-
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558 | อ่าน (0)