TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ นักศึกษาที่ได้สิทธิ์เข้าพักในหอพักพระนครนิเวศ 2 (หอหญิง) ประจำปีการศึกษา 2559 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

วันที่ 08 สิงหาคม 2559 | อ่าน (2742)
ประกาศนักศึกษาที่ได้สิทธิ์เข้าพักในหอพักพระนครนิเวศ2 (หอหญิง) ปีการศึกษา2559 รายชื่อนักศึกษา(ต...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์/การปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รายชื่อสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
-
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC - ITU Volunteers(NIV) รุ่นที่3

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (28895)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทสมัครสอบคัดเลือกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (1362)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 3/2558

วันที่ 18 เมษายน 2559 | อ่าน (0)
 
บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 | อ่าน (2514)
รายละเอียดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission โปรแ...