หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กระดานข่าว
Quick Menu :
ตั้งหัวข้อใหม่
 หัวข้อ  
 ตอบ 
 เข้าชม 
  ตอบครั้งล่าสุด  
จ่ายค่าเทอมตอนปรับ
1
10
admin
Post: 15 ธันวาคม 2560
ถ้าไม่สามารถจ่ายค่าเทอมภายในเวลาที่กำหนด
1
7
admin
Post: 15 ธันวาคม 2560
อาจาร์ยให้เกรดไม่ตรง
1
47
admin
Post: 17 พฤศจิกายน 2560
สอบถามความล่าช้าของผลการเรียน
1
41
admin
Post: 17 พฤศจิกายน 2560
เกรดนิยม
1
172
admin
Post: 17 พฤศจิกายน 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่2
1
536
admin
Post: 31 ตุลาคม 2560
เรียนต่อครับ
1
562
admin
Post: 28 กันยายน 2560
การสมัครเรียนแรกเข้า
1
591
admin
Post: 21 กันยายน 2560
อยากเรียนต่อ ป.ตรี มีเปิดรับ เสาร์ อาทิตย์ไหมคะ
1
593
admin
Post: 12 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏฝึกหักครู
1
576
admin
Post: 15 สิงหาคม 2560
ค่าเทอม
1
638
admin
Post: 11 สิงหาคม 2560
การโอนย้ายและทุน กยศ.
1
579
admin
Post: 10 สิงหาคม 2560
การประกาศผู้ที่มีสิทธ์สอบปลายภาครอบ2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559 (GE)
1
569
admin
Post: 18 กรกฎาคม 2560
เรียนบัญชี
1
633
admin
Post: 06 กรกฎาคม 2560
การลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เปิด
1
761
admin
Post: 11 กรกฎาคม 2560
ตั้งหัวข้อใหม่
  Quick Menu :

Page 1 of 3