หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กระดานข่าว
Quick Menu :
ตั้งหัวข้อใหม่
 หัวข้อ  
 ตอบ 
 เข้าชม 
  ตอบครั้งล่าสุด  
การลงทะเบียนนศ.ใหม่
1
23
admin
Post: 14 ธันวาคม 2560
ถ้าไม่สามารถจ่ายค่าเทอมภายในเวลาที่กำหนด
1
31
admin
Post: 07 ธันวาคม 2560
สมัครอบ1/1
1
25
pimonpan1995
Post: 06 ธันวาคม 2560
ทำเรื่องขอย้ายเซก
1
17
admin
Post: 08 ธันวาคม 2560
หมดเขต แก้i 2560
1
23
admin
Post: 08 ธันวาคม 2560
จะสมัครสอบรอบ1/1ครับ
0
16

Post:
รายชื่ออธิการบดี
1
25
admin
Post: 07 ธันวาคม 2560
การตรวจสอบข้อมูลระบบออนไลน์
1
38
admin
Post: 28 พฤศจิกายน 2560
เข้ามหาวัทยาลัยราชภัฏพระนครต้องใช้คะแนน9 วิชาสามัญไหมคะ
1
40
admin
Post: 08 ธันวาคม 2560
เกียรตินิยม
1
60
admin
Post: 28 พฤศจิกายน 2560
9 วิชาสามัญ
1
36
admin
Post: 08 ธันวาคม 2560
จบการศึกษารอบที่ 1/2560
1
58
admin
Post: 28 พฤศจิกายน 2560
ยินดีต้อนรับ
1
39
admin
Post: 27 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการรับปริญญา
3
103
admin
Post: 28 พฤศจิกายน 2560
สอบถามเรื่องสมัครเรียน ป.โท สาขาLogistic
1
19
admin
Post: 22 พฤศจิกายน 2560
ตั้งหัวข้อใหม่
  Quick Menu :

Page 1 of 10