หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
10-11 มิถุนายน 2561 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
10 มิถุนายน 2561


10-11 มิถุนายน 2561 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร