หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
6-7 มิถุนายน 2561 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ต่อ)
Back
08 มิถุนายน 2561


การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ต่อ)