หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
07 มิถุนายน 2561


การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร