หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
5 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการปฐมนิเทศ และตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
Back
05 มิถุนายน 2561


5 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการปฐมนิเทศ และตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช ตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมพิฆเนศวร การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติพระนคร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในช่วงบ่ายคณะวิทยาการจัดการ ในการปฐมนิเทศมีการแนะนำสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาควรทราบระหว่างเข้ามาศึกษา ทั้งยังได้พบปะกับพี่ๆ องค์การนักศึกษา พร้อมกิจกรรมนันทนาการมากมาย