หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
4 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการปฐมนิเทศ และตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
Back
04 มิถุนายน 2561


4 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการปฐมนิเทศ และตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 การปฐมนิเทศ ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการฝึกหัดครู และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการปฐมนิเทศมีการแนะนำสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาควรทราบเมื่อเข้ามาศึกษา ทั้งยังได้พบปะกับพี่ๆ องค์การนักศึกษา พร้อมกิจกรรมนันทนาการ