หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
8 พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
Back
17 พฤษภาคม 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิฆเนศวร โดยมีรศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัตน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย-ถามตอบในหัวข้อ "ความกระจ่าง หลักเกณฑ์ปัจจุบัน-หลักเกณฑ์ พศ.2560 กับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "การบริหารงานวิชาการ เป้าหมาย และอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร" โดยอธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร