หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
5 กันยายน 2560 ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต มันส์ลั่น ม. BY SMALLROOM 14 กันยายน 2560
14 กันยายน 2560

5 กันยายน 2560 ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต มันส์ลั่น ม. BY SMALLROOM โดยงานแนะแนวเพื่อการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมมือกับ SAMSUNG&JOOX ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร