หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
14 กันยายน 2560 การประชุมชี้แจงการเขียนสัญญากู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร14 กันยายน 2560
14 กันยายน 2560

14 กันยายน 2560 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรมการประชุมชี้แจงการเขียนสัญญากู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และได้ให้พบปะนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ รายเก่า พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาในครั้งนี้ การอบรมยังมีทีมบุคลากรกองทุนฯ บรรยายขึ้นขั้นตอนต่างๆ ในการเขียนสัญญา และเปิดให้นักศึกษาที่มีข้อสงสัยได้ซักถามตามลำดับ