หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
6 กันยายน 2560 วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560? ภายใต้แนวคิด รัฐบาลใหม่ 1 คอร์รัปชันเก่า? ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ06 กันยายน 2560
06 กันยายน 2560

6 กันยายน 2560 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ 1 คอร์รัปชันเก่า?” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า ? ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ