หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมโครงการพระนครธรรมเฉลิมฉลอง 123 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:จาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10 ก.พ. 2559