TH | EN
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 08 ก.พ. 60

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (2)
-
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 13 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 04 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อกรรมการสถามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-