TH | EN
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 16 มกราคม 2560 | อ่าน (60)
ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์...
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 12 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 มกราคม 2560 | อ่าน (77)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างทาสีอาคารเรียน (9 อาคาร) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 09 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 หมวด (หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 05 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 04 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงาน 3

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารในศูนย์อาหาร 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-
ชี้แจงรายละเอียดตอบข้อซักถามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างทาสีอาคารเรียน จำนวน 9 อาคาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 | อ่าน (0)
-