TH | EN
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการสอบราคา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ จำนวน 890 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (2)
-
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศร่าง TOR โครงการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ สัญญา 3 ปี (ครั้งที่2)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (137)
ประกาศ การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ สัญญา 3 ปี (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการทางอิเล...
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงาน 3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (193)
ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์...
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (164)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...