TH | EN
นักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งข้อมูลและงานบริการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักศึกษาปัจจุบันสามารถคลิกดูข้อมูลที่นำเสนอบนหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อศึกษาข้อมูลสำคัญ สำหรับงานบริการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 
 

ระบบบริการการศึกษา

ปฎิทินวิชาการ

  • ระดับปริญญาตรี
e-Mail PNRU e-Book
e-Learning กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 3/2559 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
คู่มือการเปิดใช้งานระบบ Internet & PNRU-wifi แบบฟอร์มต่างๆ
ระบบรายงานตัวนักศึกษา เพลงมาร์ชพระนคร
แบบฟอร์มขอรับทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ชาย-หญิง