หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
ขอเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

-