TH | EN
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งอินเทอร์เน็ตขัดข้องชั่วคราวขอเชิญ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปฟังบบรรยาย นักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพมหาวิทยาลัยนักศึกษา หน้าหลักfacebookรับสมัครนักศึกษาใหม่อาจารย์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหกรรมการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ครั้งที่15แนะนำมหาวิทยาลัย ข่าวรับสมัครนักศึกษา อาจารย์ youtubeรักษาราชการแทนอธิการบดีคณะ/วิทยาลัย เชิญประชุมสภานักศึกษาสายสามัญบุคลากรองค์กร-หน่วยงานบุคลากร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง twistere-Officeสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมพี่น้องร้องเต้นเล่นละคร ตอน มนต์รักกาสะลองผู้เยี่ยมชมรับสมัครนักศึกษาใหม่หน่วยงาน ข่าวรับสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา googleกูบแดงเกมส์ครั้งที่ 17ศิษย์เก่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สอบปลายภาค 1/2558 (ภาคปกติ)บริการออนไลน์PNRU news หน่วยงานอื่น ๆ สอบปลายภาค 1/2558 (ภาคกศ.พบ.)PNRU Newsกระดานถาม-ตอบติดต่อสถาบัน สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558ข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานครบรอบ 123 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 40 แห่งโครงการปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 88 พรรษา และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ 123 ปีวันปิยมหาราชการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (รอบคัดเลือก)เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรรับสมัครนักศึกษา ภาคกศ.พบ. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 40 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2558รายงานตัวเป็นนักศึกษา ด้วยวิธีจัดสรรโควตา (การแนะแนวหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2559รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก (รอบ 2) ปีการศึกษา 2559 ปฐมนิเทศ และตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 (2 ปีหลัง) ประจำปีการศึกษา 2559อบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 (2 ปีหลัง) ประจำปีการศึกษา 2559บัตรนักศึกษาขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร ฟังธรรมกิจกรรมเรียนรู้ศูนย์การเรีนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่อนผันทหาร 59 (รอบสุดท้าย)เก่งกายสุภาพเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาใช้งานฐานข้อมูล iG Publishingมวยไทยขอเชิญประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญประกาศรายชื่อผ่อนผันทหาร รอบแรก ประจำปี 2559บริจาคของวันเด็ก5 ธันวาคม 2558ตรวจสุขภาพประกวดอบรมให้ความรู้เรื่องผ่อนผันทหารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาด้วยวิธีจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2559โครงการก้าวแรกสู่อาชีพโครงการติวฟรี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีความยินดีสุขภาพจิตสดใสรับสมัครนักศึกษาสาขา Animationประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา2559ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) รุ่น 40 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558วิทยาลัยนานาชาติพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา2559ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/58แสดงความยินดีกับนักกีฬาวารสารวิจัยราชภัฏพระนครอบรม กพขอเชิญชวนทดลองใช้งาน Ebraryประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2559ปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาด้วยวิธีการจัดสรรโควตาวิทยาการจัดการระบบบริการการศึกษาเยาวชนจ๊อบแฟร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาขอเรียนเชิญอาจารย์สมัครเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทสมัครสอบคัดเลือกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559โครงการเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการตรวจสุขภาพประจำปี 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559รับสมัครนักศึกษาวิชาททหารผลงานวิชาการสำหรับอาจารย์ย้ายห้องอบรมประกาศรับสมัครคัดเลือก (รอบ 2) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกาศ จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องขอรับทุนขาดแคลนค่าเล่าเรียน ประเภทขอยืมและใช้คืนจิตตานุภาพรับสมัครประธานนักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ประจำปี 2559ประกาศรายชื่อ วัน-เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2559สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2559ปรับปรุงถนนจำหน่ายชุดครุยเลือกตั้ง ภาค กศ.พบ. 59ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์ กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชมงคลในส่วนกลางและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสหกรณ์จำหน่ายชุดนักศึกษาและเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยการพัฒนาและจัดทำ website เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน อบรม SPSSประกาศปฏิทินวิชาการ2559กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ อบรมจริยธรรม 2559ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.รุ่น41 ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2559ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครคัดเลือก (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559ซีเล็กทูน่าประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ข้อเขียน/สัมภาษณ์/การปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)“พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”อบรมสอบ กพ. ประกาศการรับน้องร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.พบ.เสาร์ - อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษา 1/2559กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องสารอธิการบดีภาวะการมีงานทำกำหนดพระราชทานปริญญาบัตร 2559จัดตั้งชมรมทุนการบริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ากีฬาน้องใหม่ 2559กำหนดการสัมมนา "การสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ"บริการอินเทอร์เน็ตระบบใหม่มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาโครงการ รณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” (คลิปวิดีโอ)โครงการ รณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” (โปสเตอร์)โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล บัณฑิตไทยไม่โกงประชุมบุคลากรบรรยายพิเศษ บัตรประจำตัวสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไหว้ครู กศ.พบ.เชิญชวนบริจาคเลือดประกวดดนตรีไทยที่จอดรถสำหรับบัณฑิตอบรม "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์รายใหม่มหกรรมวิชาการเชิญชวนลงประชามติรับสมัครนักฟุตบอลประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์)คำสั่งมหาวิทยาลัย7สิงหาลงประชามติตรวจมะเร็งปากมดลูกผ่อนผันทหาร 2560ประกวดแฟร์ชั่นโชว์ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการประชุมสภานักศึกษากูบแดงเกมส์สอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 57ประกาศ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่แข่งขันฟุตบอลประกาศยื่นเรื่องรอรับสิทธิ์ 2560พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจการแข่งขันกีฬากูบแดงเกมส์ ครั้งที่ 18ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินเชิญชวนรับฟังผลประเมินนำปลดAIAC 2016รับรางวัล IPv6รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี ตลอด24 ชั่วโมงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เสนอรายชื่อหนังสือสื่อโสตทัศน์ และสื่อาอิเล็กทรอนิกส์ตักบาตรขอเชิญ อาจารย์และนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล(Ebook) ของสำนักพิมพ์ Bookboonกำหนดการตรวจสุขภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่42ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559ข้อปฏิบัติขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระพุธทมนต์ สัตตมวาร 7วันประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560โครงการ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ 43 (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559รวมพลังแห่งความภักดีกำหนดการกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ภาคปกติ เข้าร่วมธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวราชภัฏทั่วประเทศI-SEEC 2017ประกาศ เรื่อง การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้องอุปสมบทอบรมมาตรฐานครูพุทธวิธีสร้างความสุข16th International Postgraduate Research Conferenceขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวชิรธรรมาวาส (วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสาวรีย์ 200 ปี รัชกาลที่4)GE Dayโครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์โครงการอบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลประชุมวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับผู้ที่สนใจ สมัครเข้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทีม Service Network ของดใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560จำหน่ายชุดนักศึกษาเชิญชม และ เชียร์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560กำหนดการตรวจสุขภาพ รุ่น43ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษา 3/2559รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นเรื่อง ผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทีมหนังสั้นแสดงความยินดีแสดงเจตจำนงประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560แจ้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศใช้งานได้ตามปกติเปิดบ้านกิจกรรมประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2)มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพรับสมัครประธานนักศึกษา กศ.พบ.งานสงกรานต์โครงการอบรม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษารายงานตัวนักศึกษาประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา(ทดแทนผู้สละสิทธิ)ประกาศ ผลขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 2/2559งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวสงกรานต์เฝ้าระวังอัคคีภัย 13 - 17เมษายน 2560อบรมคณิตศาสตร์กศ.พบ รุ่น 44การ์ดนักศึกษาวิชาทหารกำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหอพักพระนครนิเวศ 2 ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560งานพยาบาลประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีส่งเสริมวิชาชาการฯ ปิดทำการ วันที่ 9-11 พ.ค. 2560ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษา 2560Wannacryptประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติด ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560surfaceนวัตกรรมการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558อบรมการใช้ภาษาอังกฤษถ่ายทอดภูมิปัญญาพิธีเชิญตราราชภัฏพระนครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ วัน - เวลา สถานที่สอบ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน - เวลา สถานที่สอบ ประเภทสมัครสอบวิทยาลัยนานาชาติ(รอบพิเศษ) ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ ปีการศึกษา 2560อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์