คณะผู้บริหาร - อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และร่วมหารือกับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหาร เรื่องการจัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 The 16th International Postgraduate Research Conference เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


DSC_8763.jpg
DSC_8767.jpg
DSC_8769.jpg
DSC_8773.jpg
DSC_8776.jpg
DSC_8778.jpg
DSC_8783.jpg
DSC_8787.jpg
DSC_8793.jpg
DSC_8794.jpg
DSC_8795.jpg
DSC_8797.jpg