คณะผู้บริหาร - อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และร่วมหารือกับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหาร เรื่องการจัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 The 16th International Postgraduate Research Conference เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


DSC_8736.jpg
DSC_8738.jpg
DSC_8739.jpg
DSC_8740.jpg
DSC_8742.jpg
DSC_8744.jpg
DSC_8745.jpg
DSC_8752.jpg
DSC_8755.jpg
DSC_8757.jpg
DSC_8760.jpg
DSC_8762.jpg