คณะผู้บริหาร - อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และร่วมหารือกับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหาร เรื่องการจัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 The 16th International Postgraduate Research Conference เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


DSC_8692.jpg
DSC_8693.jpg
DSC_8695.jpg
DSC_8697.jpg
DSC_8698.jpg
DSC_8701.jpg
DSC_8702.jpg
DSC_8709.jpg
DSC_8717.jpg
DSC_8731.jpg
DSC_8732.jpg
DSC_8734.jpg