คณะผู้บริหาร - อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และร่วมหารือกับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหาร เรื่องการจัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 The 16th International Postgraduate Research Conference เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


DSC_8673.jpg
DSC_8675.jpg
DSC_8676.jpg
DSC_8677.jpg
DSC_8678.jpg
DSC_8679.jpg
DSC_8682.jpg
DSC_8685.jpg
DSC_8688.jpg
DSC_8689.jpg
DSC_8690.jpg
DSC_8691.jpg