คณะผู้บริหาร - อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และร่วมหารือกับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหาร เรื่องการจัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 The 16th International Postgraduate Research Conference เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
DSC_8659.jpg
DSC_8660.jpg
DSC_8663.jpg
DSC_8664.jpg
DSC_8667.jpg
DSC_8669.jpg
DSC_8670.jpg
DSC_8671.jpg