18 พ.ค. 60 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ช่วงเช้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมภัทรมหาราช ในส่วนของกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ช่วงเช้ามีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมพิฆเนศวร ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ และขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


IMG_8436 copy.j...
IMG_8439 copy.j...
IMG_8440 copy.j...
IMG_8441 copy.j...
IMG_8442 copy.j...
IMG_8443 copy.j...
IMG_8445 copy.j...
IMG_8446 copy.j...
IMG_8447 copy.j...
IMG_8448 copy.j...
IMG_8449 copy.j...
IMG_8451 copy.j...