ประมวลภาพ 1 – 12 เมษายน 2560 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกบุคคลเข้าเพื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2560
 


IMG_0089 copy.j...
IMG_0090 copy.j...
IMG_0091 copy.j...
IMG_0092 copy.j...
IMG_0093 copy.j...
IMG_0094 copy.j...
IMG_0097 copy.j...
IMG_0099 copy.j...
IMG_0100 copy.j...
IMG_0101 copy.j...
IMG_0102 copy.j...
IMG_0103 copy.j...