อ.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา


001.jpg
002.jpg
003.jpg
DSC_0312.jpg
DSC_0315.jpg
DSC_0316.jpg
DSC_0317.jpg
DSC_0320.jpg
DSC_0322.jpg
DSC_0327.jpg
DSC_0329.jpg
DSC_0330.jpg