7 มีนาคม 2560? องค์การนักศึกษา ภาคปกติ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท? เพื่อรำลึกถึงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
?


DSCF5730 copy.j...
DSCF5731 copy.j...
DSCF5733 copy.j...
DSCF5735 copy.j...
DSCF5736 copy.j...
DSCF5737 copy.j...
DSCF5738 copy.j...
DSCF5740 copy.j...
DSCF5741 copy.j...
DSCF5744 copy.j...
DSCF5746 copy.j...
DSCF5747 copy.j...