21 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ?สุรนารีเกมส์? กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ ผู้ถือธงประจำมหาวิทยาลัยนายกฤษฎา นิลไสว ท่านผู้นำนักกีฬา ผศ.ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ สุรพลากรีฑาสถาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 104 มหาวิทยาลัย


IMG_9221 copy.j...
IMG_9222 copy.j...
IMG_9224 copy.j...
IMG_9225 copy.j...
IMG_9227 copy.j...
IMG_9228 copy.j...
IMG_9231 copy.j...
IMG_9232 copy.j...
IMG_9235 copy.j...
IMG_9236 copy.j...
IMG_9240 copy.j...
IMG_9241 copy.j...