ระหว่างวันที่  23 – 26 ธันวาคม 2559 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในกับประชาชนผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัย การเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ท้องสนามหลวง ในการจัดกิจกรรมครั้ง  นักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 


1 (1).jpg
1 (10).jpg
1 (11).jpg
1 (12).jpg
1 (13).jpg
1 (14).jpg
1 (15).jpg
1 (16).jpg
1 (17).jpg
1 (18).jpg
1 (19).jpg
1 (2).jpg