เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษาภาคปกติ จัดกิจกรรมพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 16 และการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ (ฟุตบอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬาสำหรับนักศึกษาและเป็นแนวทางในการคัดเลือกนักกีฬา ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดในช่วงเช้า และ ผศ.ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในช่วงบ่าย โดยมี นางสาวจิรัชยา พิทักษ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันและการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
 


IMG_5969 copy.j...
IMG_5971 copy.j...
IMG_5973 copy.j...
IMG_5974 copy.j...
IMG_5975 copy.j...
IMG_5976 copy.j...
IMG_5977 copy.j...
IMG_5978 copy.j...
IMG_5979 copy.j...
IMG_5980 copy.j...
IMG_5981 copy.j...
IMG_5982 copy.j...