รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาบัตรบัณฑิตพระภิกษุ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภํฏพระนคร


001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
DSC_3662.jpg
DSC_3665.jpg
DSC_3667.jpg
DSC_3668.jpg
DSC_3670.jpg
DSC_3673.jpg
DSC_3674.jpg
DSC_3682.jpg