กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ คณะต่างๆ จัดการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 5 ของทุกคณะ ในการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาในการแข่งขันคือ ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย-หญิง แบดมินตันชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง และเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว ณ ลานเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
?


IMG_4329 copy.j...
IMG_4330 copy.j...
IMG_4331 copy.j...
IMG_4332 copy.j...
IMG_4333 copy.j...
IMG_4334 copy.j...
IMG_4336 copy.j...
IMG_4338 copy.j...
IMG_4339 copy.j...
IMG_4340 copy.j...
IMG_4341 copy.j...
IMG_4342 copy.j...